GC April

NOTE:
– “น้ำมัน” คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติบนโลกที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด รองลงมาคือ ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน
– จากการคาดการณ์ของกระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา พบว่า ในปี 2020 สัดส่วนการใช้พลังงานทั่วโลกจะแบ่งออกเป็น น้ำมันร้อยละ 37 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 27 ถ่านหินร้อยละ 25 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 8 และพลังงานนิวเคลียร์ร้อยละ 3
– หากไม่มีการหาพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ โลกของเราจะใช้พลังงานจากน้ำมันได้เพียงอีก 30 ปี ก๊าซธรรมชาติ 50 ปี และถ่านหินอีก 200 ปีเพียงเท่านั้น
– หนึ่งในพลังงานทางเลือกในปัจจุบันคือโครงการ “โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”

01

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของ Google สำหรับ “Google Project Sunroof” โปรเจคล่าสุดที่จะช่วยประเมินถึงสภาวะการได้รับแสงแดดของบ้านเรือนแต่ละหลังในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านเรือนที่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้เพื่อใช้งาน

02

หลักการทำงานของโปรเจคนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 50 รัฐ ผ่านการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในเชิงอินเตอร์แอคทีฟที่เข้าใจได้ง่ายจากกูเกิ้ล โดยสรุปได้ว่าเมืองที่เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือเมือง “Houston” เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ซึ่งถ้าหากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในเมืองนี้สำเร็จ จะทำให้สหรัฐอเมริกามีกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละ 18,940 GWh เลยทีเดียว

03

อนึ่งจำนวนบ้านเรือนแต่ละหลังที่ทาง “Google Project Sunroof” ได้ทำการสำรวจนั้นมีจำนวนกว่า 60 ล้านครัวเรือน ผ่าน 50 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมดล้วนมีสภาวะที่เหมาะสมหากจะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

04
ค้นหาแรงบันดาลใจ ตอบโจทย์ ตรงจุด ชีวิตคนเมือง มองโลกใหม่ในอีกมิติที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ GEN-C Urban Living Solutions
Facebook: Ananda Development
Instagram: ananda_development
Youtube: Ananda Development

ขอบคุณข้อมูลประกอบจาก: https://www.google.com/get/sunroof

ติดตามกิจกรรมคูลๆ ของ Gen C ได้ที่ LINE ID @ANANDA-DEVELOPMENT

เพิ่มเพื่อน