AI

ระบบปฏิบัติการ AI ในสมาร์ทโฟนมันเจ๋งยังไง มาดูกัน

NOTE: - AI หรือปัญญาประดิษฐ์ คือแนวคิดในการสร้างแนวทางในการเรียนรู้ พัฒนาและคิดหาทางจัดการในหลายๆ วิธี เทียบเคียงภาพได้ดั่งสมองมนุษย์ แต่แยกแยะโดยปราศจากอารมณ์ พร้อมสื่อสารกันและกันอย่างสมบูรณ์ (more…)

Continue reading

FOLLOW @ananda_development