Cafe’

Hungry Me & Thirsty You Cafe คาเฟ่ของคนรักงานศิลป์

Hungry Me & Thirsty You Cafe คาเฟ่สีเหลืองที่โดดเด่นด้วยบรรยากาศริมคลองแสนแสบกับวิวสตรีทอาร์ตสุดติสที่รอให้คนรักงานศิลป์และชอบความครีเอทีฟไปค้นหา ใครจะคิดว่าลึกเข้าไปในครีเอทีฟสเปซ Yelo House ที่รีโนเวทจากโกดังเก่าให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ของคนกรุงเทพจะซ่อน “Hungry Me & Thirsty (more...)

Continue reading

FOLLOW @ananda_development