ราคาเริ่มต้น

4.99

ล้าน

10 นาที

จาก BTS อโศก

290 เมตร

จาก MRT เพชรบุรี

ไอดีโอ โมบิ อโศก

แนวคิดโครงการ

ความคิด และจุดประสงค์ในการจัดสร้างโครงการนี้

THE PROGRESSIVE

ความก้าวล้ำ ไม่ใช่‹คำจำกัดความของผู้Œตาม ทั้งไม่‹ใช่‹นิยามของผู้Œที่นำกระแสการหมุนของโลก มุมมองที่เปิดกว้Œางต่อมายาคติล้ำสมัย การเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่‹เห็น ก้Œาวล่‹วงไปในเขตแดนความคิด ที่ใครๆ ไม่‹กล้าแม้Œแต่‹จะนึก นำพาไปสู่‹จุดที่ไกลเกินจะหาคำนิยาม ถ้าจะหาคำจำกัดความที่อธิบายคนกลุ่‹มนี้ได้Œดีที่สุด นั่นคือผู้Œที่ปฎิรูปกระแสการหมุนของโลก และนี่คือวิถีในแบบ IDEO MOBI

 

INTRODUCING IDEO MOBI ASOKE THE NEW ERA OF VERTICAL LIVING

นิยามใหม่‹ของการอยู่‹อาศัยที่ปฏิวัติแนวคิดของคำว่า Smart Living แบบเดิม ที่ผสานนวัตกรรมเข้าไปในทุกมิติของการอยู่‹อาศัยโดยมีระบบที่เชื่อมต่อกัน ให้Œคุณสามารถใช้Œชีวิตได้Œสะดวกสบาย ปลอดภัย สอดรับกับไลฟ์Šสไตล์ที่เคลื่อนไปข้Œางหน้Œา อย่‹างไม่‹หยุดนิ่ง เพื่อตอบปรัชญา Urban Living Solutions ของอนันดาฯ

THE REVOLUTIONARY SMART CONDO

ที่นี่ … ทุกตารางนิ้วสอดรับกับมุมมองที่ล้ำสมัย แนวความคิดที่จะวิวัฒนการอยู่‹อาศัยแห่‹งอนาคต แบบรอบด้Œาน เพื่อให้Œคนเมืองใช้Œชีวิตที่เหนือกว่าอย่‹างไร้Œข้Œอจำกัดใดๆ ด้Œวย

• Smart Location ทำเลที่ไม่‹ใช่‹แค่‹อยู่‹ใกล้Œ Mass Transit System แต่ยังพร้Œอม รองรับศักยภาพและเทคโนโลยีแห่งอนาคต

• Smart Safety เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้Œานความปลอดภัยและความเป็นส่‹วนตัว

• Smart Design ดีไซน์ที่ให้Œมากกว่‹าแค่‹ความสวยงาม ตอบทุกความต้องการในการอยู่‹อาศัยแบบรอบด้Œาน และเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ

SMART LOCATION

"ผู้Œที่เห็นอนาคตก่‹อน คือผู้ที่ได้Œเอกสิทธิ์ในอนาคตนั้น" แนวคิดที่ว่‹า "ทำเลที่ดีคือทำเลที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทาง" อาจไม่พอในอนาคต เพราะทำเลที่ดียังต้องเป็šนที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการพัฒนาที่ไม่‹สิ้นสุด ผู้ที่มีวิสัยทัศน์คือคนที่เห็นโอกาสในอนาคตและคุณค่‹าที่แท้Œจริง

  • ตั้งอยู่‹ระหว่‹างสองย่‹านธุรกิจ เชื่อมต่อระหว่‹างย่‹านธุรกิจหลักอย่างอโศก กับย่‹านธุรกิจแห่งอนาคตอย่‹างพระราม 9
  • ใกล้Œ Mass Transit System เพียง 290* ม. จาก MRT เพชรบุรี 320** ม. จาก Airport Rail Link มักกะสัน และ10*** นาทีจาก BTS อโศก
  • เชื่อมต่อด้Œวยถนนสายหลักทั้ง 4 เส้นทาง สุขมวิท พระราม9 เพชรบุรี และเอกมัย
  • ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้แหล่‹งออฟฟิศ ตลาดหลักทรัพย์ สถานทูต ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่นๆ โอบล้Œอมด้วยทัศนียภาพสีเขียวของสวนสาธารณะหลายแห่งแม้Œอยู่‹ใจกลางเมือง
​*วัดจากขอบเขตที่ดินที่ตั้งทางลงรถไฟฟ‡า MRT เพชรบุรีทางออกที่ 2 จนถึงขอบที่ดินโครงการที่ใกล้ที่สุด **วัดจากขอบเขตที่ดินที่ตั้งทางขึ้น Sky walk รถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสัน จนถึงขอบที่ดินโครงการที่ใกลŒที่สุด ***นับจากสถานีรถไฟฟ‡า BTS อโศกทางออกที่ 6 จนถึงขอบเขตที่ดินโครงการที่ใกล้Œที่สุด

SMART SAFETY

 

“ความอุ่นใจ” คือสิ่งที่ทำให้ทุกการอยู่‹อาศัยสมบูรณ์พร้Œอมมากขึ้น ความปลอดภัยของคุณจึงเป็šน สิ่งที่เราให้Œความสำคัญและใส่ใจเป็šนพิเศษตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบ เพื่อให้Œคุณใช้Œทุกวินาทีในโครงการได้Œอย่างไร้Œกังวล พร้Œอมความเป็šนส่วนตัวท่‹ามกลางความเป็šนเมืองใหญ่‹โดยดีไซน์พื้นที่ของโครงการให้มีความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่‹ก้Œาวแรกที่เข้ามาในโครงการไปจนถึงห้องพักอาศัย พร้Œอมระบบที่เชื่อมต่อคุณผ่‹านSmartphone ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณอุ่นใจในความปลอดภัยได้ตลอดเวลา

 

• BREAK-IN ALERTS SYSTEM​ ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ

 

• SURVEILLANCE COVERAGE ระบบรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทั้งโครงการ

 

• SMART HUB ระบบเชื่อมต่‹ออัจฉริยะตอบทุกความต้Œองการ

SMART DESIGN

 

ไม‹ได้วัดค่าจากเพียงความงามจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่‹คือประโยชน์ที่จะได้Œรับจากฟังก์ชั่นนั้นๆ โดยผสานความสวยงามให้Œสอดรับความต้Œองการของการอยู่‹อาศัย จากข้ŒอจำกัดของการใชŒชีวิตในเมือง เราจึงรังสรรค์ทุกรายละเอียดการออกแบบอย่างชาญฉลาด เพื่อให้Œได้Œห้Œองที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้Œวยระบบการออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์แบบสูงสุด Building Information Management (BIM)

 

• SPACIOUS UNIT PLAN DESIGN การออกแบบที่ชาญฉลาด เพื่อให้Œพื้นที่กับคุณมากที่สุดในทุกมิติ ทั้งห้องหน้ากว้Œางกว่‹า 10 เมตร (เฉพาะห้Œอง 2 bedrooms เท่านั้น) รวมถึงเพดานสูง*ที่เน้Œนความโปร่งสบาย

 

• FACILITY Facility ที่ออกแบบด้Œวยคำนึงถึงพฤติกรรมการอยู่‹อาศัยโดยเฉพาะ โดยมีการแบ่งโซน Private & Public เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้อยู่‹อาศัยอย่‹างลงตัว

 

• Eco-Urban Life การออกแบบฟังก์ชั่น และส่วนต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการอยู่‹อาศัย และยังช่‹วยให้Œประหยัดพลังงานและค่‹าใช้Œจ่าย เช่‹น Solar Shading กันสาดรอบอาคาร เพื่อลดปริมาณแสงแดด และความร้อนที่เข้าสู่‹ตัวอาคาร

ข้อมูลโครงการ

ผังโครงการ และข้อมูลโครงการของโครงการนี้

ROOM
2BA-2

รายละเอียด

เนื้อที่โครงการ 2-2-63.3 ไร่
จำนวนห้องชุดทั้งหมด 508 ห้อง
จำนวนห้องชุดพักอาศัย 507 ห้อง
จำนวนห้องชุดเพื่อการค้า 1 ห้อง
จำนวนที่จอดรถยนต์ 245 คัน
จำนวนชั้นของห้องชุดพักอาศัย 36 + 1 ชั้น
จำนวนลิฟท์โดยสาร  3 ตัว
จำนวนลิฟท์หนีไฟ 1 ตัว

ชั้น

Ground floor Ozone Grand Lobby, Mail Room, Property Management Office, Dynamic Gargen, Urban Trail Running , Shop, Car Park
2nd-6th floor Car Park, Urban Trail Running
7th floor Residential Units, Retreat Garden, Urban Trail Running
8th-31st floor Residential Units
32nd floor Residential Units, Garden
33rd floor Residential Units
34th floor Residential Units, Garden
35th floor Residential Units
36th Mezzanine floor Sky Lounge, Panoramic Skypool, Jacuzzi , Library & Co-Working space, Cloud Fitness, Changing Rooms, Steam room and Sauna
Roof Garden

ที่ตั้งโครงการ

ตำแหน่งจุดที่ตั้งของโครงการ พร้อมแผนที่ Google Maps

ไอดีโอ โมบิ อโศก

290 เมตร จาก MRT เพชรบุรี , 10 นาที จาก BTS อโศก

02 316 2222