ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี
 
 • ภาพรวมโครงการ
 • 36th Floor : งานตั้งโต๊ะ (Table Form) รับพื้นชั้น 36
 • 35th Floor : งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 35
 • 28th Floor : งานเทคอนกรีตผนัง Wall-it ชั้น 28
 • 8th Floor : งานโครงสร้างโซนสวนชั้น 8
 • 11th Floor : งานติดตั้งชุดครัวในห้องพักชั้น 11
 • 1-25th Floor : งานติดตั้ง Facade ชั้น 1-25
 • 11th Floor : งานติดตั้งประตูบานจูงห้องพักชั้น 11
 • 11th Floor : งานทาสีจริงผนังห้องพักชั้น 11
 • 11th Floor : งานติดตั้ง Screen Shower ในห้องน้ำห้องพักชั้น 11
 • 18th Floor : งานติดตั้ง CDU บริเวณระเบียงห้องพักชั้น 18
 • 8th Floor : งานติดตั้งระบบท่อดับเพลิงบริเวณโซนสวนชั้น 8
 • 11h Floor : งานติดตั้งโคมไฟในห้องพักชั้น 11
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

71 %

71%
อัพเดทล่าสุด

24 เมษายน 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

92 %

92%

งานระบบ

59 %

59%

งานสถาปัตยกรรม

51 %

51%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว