ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

89 %

89%
อัพเดทล่าสุด

31 กรกฎาคม 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

100 %

100%

งานระบบ

91 %

91%

งานสถาปัตยกรรม

90 %

90%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว