ไอดีโอ สุขุมวิท 93
 
  • ภาพรวมโครงการ
  • โครงสร้างชั้น ฐานราก โซน A : งานคอนกรีตฐานราก
  • โครงสร้างชั้น ฐานราก โซน B : งานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
  • โครงสร้างชั้น ฐานราก โซน A : งานตัดหัวเสาเข็ม
  • โครงสร้างชั้น ฐานราก โซน C : งานติดตั้งเหล็กเสริมเสา
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

9 %

9%
อัพเดทล่าสุด

12 พฤษภาคม 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

12 %

12%

งานระบบ

%

%

งานสถาปัตยกรรม

%

%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว