ไอดีโอ สุขุมวิท 93
 
  • Overall Project
  • โครงสร้างชั้น 1 โซน A : งานติดตั้งแบบ slip form บันได
  • โครงสร้างชั้น 1 โซน A : งานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
  • โครงสร้างชั้น ฐานราก โซน B : งานเทคอนกรีตฐานราก
  • โครงสร้างชั้น 1 โซน C : งานติดตั้งเหล็กเสริมพื้น
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

12 %

12%
อัพเดทล่าสุด

31 พฤษภาคม 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

21 %

21%

งานระบบ

0 %

0%

งานสถาปัตยกรรม

0 %

0%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว