หัวหมาก

สนามกีฬาหัวหมาก – ศูนย์กีฬาหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย

หากจะกล่าวถึงสนามกีฬาที่มีชื่อเสียงและประวัติความเป็นมาอันยาวนานคงต้องมีชื่อ “สนามกีฬาหัวหมาก” สนามกีฬาที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กีฬาหลักแห่งชาติ” อย่างแน่นอน โดย “สนามกีฬาหัวหมาก” (Hua Mak Sports Complex) ถือเป็นศูนย์กีฬาหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ อาทิ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน (more...)

Continue reading

FOLLOW @ananda_development