highlight สมัครงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯได้พัฒนา โครงการคอนโดมิเนียมชื่อ “ไอดีโอ” และ “เอลลิโอ” ซึ่งมีความทันสมัยและเน้นรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเน้นไปยังผู้ซื้อบ้านหลังแรกและลูกค้าที่เน้นความสะดวกสบายและง่ายต่อ การเดินทางในการเลือกที่พักอาศัย บริษัทฯให้คำตอบสำหรับ “ชีวิตคนเมือง” แก่ผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและโดดเด่น เพื่อสร้างความสนใจต่อกลุ่ม “Gen C” ที่เน้น “ความสะดวก” สามารถควบคุม “ค่าใช้ จ่ายและเวลา” “วิถีการดำเนินชีวิตแบบสบายๆ” และการใช้ “เงิน” นอกจากโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทฯยังได้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรชื่อ “เอโทล” บริเวณใกล้เคียง สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ

 • บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด
 • บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
 • บริษัท บลูเด็ค จำกัด
 • บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จำกัด

อนันดาเปิดรับบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ทัศนคติดีและพร้อมทุ่มเทเพื่อองค์กรเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอนันดา

สายงานที่เปิดรับสมัคร

 • ขาย, การตลาด, บริการลูกค้า
 • จัดซื้อ
 • วิเคราะห์ธุรกิจ, การเงิน, การลงทุน, และบริหารความเสี่ยง
 • วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, งานระบบ, และคุณภาพ
 • สถาปัตยกรรม, ออกแบบตกแต่งภายนอก/ภายใน
 • ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • กฎหมาย
 • บัญชี, การเงิน
 • ตรวจสอบภายใน
 • พัฒนาธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ, และพัฒนาซอฟต์แวร
 • เลขานุการ, และธุรการ
img career

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

อนันดามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายธุรกิจ

img career

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

อนันดาให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน