• 1
  ป้องกันตั้งแต่ตอนนี้

  เช็คว่าสิ่งของใดในบ้านมีแนวโน้มที่จะเป้นอันตรายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และซ่อมบำรุงให้อยู่ ในสภาพที่รับมือกับแผ่นดินไหวได้

 • 5
  DROP! COVER! And HOLD ON!

  ในช่วงวิกฤตแผ่นดินไหว สามสิ่งที่ควรกระทำ คือ หมอบลงกับพื้น,หลบลงในท่าคู้ตัว ป้องกันด้านหลังศรีษะ และอยู่ข้างๆวัตถุที่มั่นคงแข็งแกร่งหลีกเลี่ยงหน้าต่าง, ช่วงกลาง ของคาน

 • 2
  วางแผนรับมือ

  การรวบรวมแผนการอพยพหนีภัย สถานที่นัดรวมตัว และเตรียมเบอร์ติดต่อฉุกเฉินทั้งใน และนอกเขตจังหวัดที่พักอาศัย

 • 6
  ตรวจสอบหลังวิกฤต

  ตรวจสอบผลกระทบหลังวิกฤต ทั้งในส่วนของความบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเสียหายต่อ ทรัพย์สินและค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหว เช่น อาฟเตอร์ช็อก, แก๊สรั่ว หรือ ไฟฟ้ารั่ว

 • 3
  ชุทคิทสำหรับอุบัติภัย มีไว้ไม่เสียหาย

  ชุดฉุกเฉินสำหรับอุบัติภัย ไว้เมื่อเวลามีแผ่นดินไหว โดยในชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ง่ายๆ เช่น อาหารแห้ง, น้ำดื่มปิดผนึก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค, นกหวีด และอุปกรณ์จุดไฟ และควร เก็บไว้ในที่ๆ สามารถหยิบได้ง่าย

 • 7
  สื่อสารและฟื้นฟู

  หลังจากวิกฤตผ่านไป การติดต่อสื่อสารหาข้อมูลเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อติดตามข้อมูลความเสียหาย ภัยที่จะตามมา และโอกาสในการฟื้นฟู ความเสียหายอย่างถูกต้อง

 • 4
  เช็คความมั่นใจในที่อยู่อาศัยของคุณ

  ตรวจสอบโครงสร้าง ใบอนุญาตในปัจจุบัน (หลังปี 2550) ตึกสูงทุกหลัง จะมีกฏหมาย- ก่อสร้างรองรับในเรื่องของแผ่นดินไหวอยู่แล้ว ในขณะที่บ้านเดี่ยว อาจมีความเสี่ยงเนื่อง จากข้อบังคับน้อยกว่า ซึ่งต้องอาศัยวิศวกร ในการช่วยตรวจสอบ และซ่อมแซมต่อไป