ประวัติความเป็นมา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา

"อนันดา" ยังมุ่งมั่นพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไปพร้อมกับการนำเสนอคำตอบของวิถีชีวิตคนเมืองรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ "อนันดา" สะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยติดสถานีขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น "IDEO" ที่เปิดโครงการแรกในปี พ.ศ. 2550 ไปจนกระทั่ง "IDEO MOBI" ที่เปิดโครงการเมื่อไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 ความเพียบพร้อมทั้งด้านสไตล์ ความทันสมัย และคุณภาพที่โดดเด่น ในราคาที่เหมาะสมนี้เอง ที่ทำให้ "อนันดา" เป็นผู้พัฒนาโครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบริษัทหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

 

เส้นทางแห่งการเติบโต

 • 2560

 • 2559

  • โครงการUnio H Tiwanon

   เปิดโครงการ Unio H Tiwanon

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร

   เปิดโครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน-จตุจักร

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 93

   เปิดโครงการ ไอดีโอ สุขุมวิท 93

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย

   เปิดโครงการ ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการเวนิโอ สุขุมวิท 10

   เปิดโครงการ เวนิโอ สุขุมวิท 10

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66

   เปิดโครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 66

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก

   เปิดโครงการ ไอดีโอ โมบิ อโศก

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการยูนิโอ สุขุมวิท 72

   เปิดโครงการ ยูนิโอ สุขุมวิท 72

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม

   เปิดโครงการ ยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

   เปิดโครงการ Ideo Tha Phra Interchange

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2558

  • โครงการแอชตัน สีลม

   เปิดโครงการ แอชตัน สีลม

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์

   เปิดโครงการ ไอดีโอ โมบิ บางซื่อ-แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ โอทู

   เปิดโครงการ ไอดีโอ โอทู

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการคิว ชิดลม เพชรบุรี

   เปิดโครงการ คิว ชิดลม เพชรบุรี

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 115

   เปิดโครงการ ไอดีโอ สุขุมวิท 115

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการอาร์เด้น พัฒนาการ

   เปิดโครงการ อาร์เด้น พัฒนาการ

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการอาร์เด้น พระราม 3

   เปิดโครงการ อาร์เด้น พระราม 3

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการอาร์เด้น ลาดพร้าว 71

   เปิดโครงการ อาร์เด้น ลาดพร้าว 71

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการยูนิโอ จรัญฯ 3

   เปิดโครงการ ยูนิโอ จรัญฯ 3

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการแอชตัน จุฬา-สีลม

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการแอชตัน จุฬา-สีลม

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการแอชตัน เรสซิเดนซ์ 41

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการแอชตัน เรสซิเดนซ์ 41

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2557

  • โครงการแอชตัน อโศก

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการแอชตัน อโศก

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท-อีสท์เกต

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2556

  • โครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ - อินเตอร์เชนจ์

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ โมบิ จรัญ - อินเตอร์เชนจ์

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการเอลลิโอ เดล เรย์

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการเอลลิโอ เดล เรย์

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ วุฒากาศ

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ วุฒากาศ

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • เริ่มการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง

   เริ่มการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดระบบขนส่งระบบราง โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด โดยบริษัทร่วมทุนนี้จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโครงการที่อนันดาเคยพัฒนาขึ้นมา มิตซุย ฟูโดซัง เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาฐานรายได้ โดยในปี 2555 รายงานรายได้ถึง 14,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

  • โครงการเอลลิโอ สุขุมวิท 64

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยใหม่ ภายใต้ชื่อ "เอลลิโอ" โดยโครงการแรกที่เสนอขายชื่อ เอลลิโอ สุขุมวิท 64

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

   ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และสิทธิเรียกร้องในหนี้สินทั้งหมดใน ADO จากกลุ่ม Pramerica

 • 2555

  • เสนอขายหุ้นสามัญแก่นักลงทุน

   เสนอขายหุ้นสามัญแก่นักลงทุน จำนวน 1,333,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเงินจากการระดมทุนจำนวน 5.6 พันล้านบาท

  • เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยใหม่
   ภายใต้ชื่อ "ไอดีโอ โมบิ"

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยใหม่ ภายใต้ชื่อ "ไอดีโอ โมบิ" โดยโครงการทั้ง 4 โครงการประกอบด้วย ไอดีโอโมบิ สาทร ไอดีไอ โมบิ พญาไท ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท และไอดีโอ โมบิ พระราม 9

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2553

  • เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

   ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และสิทธิเรียกร้องในหนี้สินทั้งหมดใน AD2 จากกลุ่ม Pramerica

  • โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2552

  • โครงการแอชตัน มอร์ฟ 38

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการแอชตัน มอร์ฟ 38

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2551

  • โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สาทร

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สาทร

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง

   เข้าสู่เว็บไซต์

 • 2550

  • โครงการไอดีโอ คิว พญาไท

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ คิว พญาไท

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • โครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • เปิดจำหน่ายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 5 โครงการไอดิโอ มิกซ์ พหลโยธิน และโครงการไอดีโอ สาทร-ตากสิน

  • เปิดจำหน่ายคอนโดมิเนียมโครงการแรก

   เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก ได้แก่ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 17

   เข้าสู่เว็บไซต์

  • เริ่ม AD2

   เริ่ม AD2 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Pramerica เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดสถานีระบบขนส่งมวลชนระบบราง

 • 2549

  • เริ่ม ADO

   เริ่ม ADO ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Pramerica เพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

 • 2542

  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542

   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์