ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีมูลค่ารวมของการแนะนำและซื้อซ้ำสูงสุด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีมูลค่ารวมของการแนะนำและซื้อซ้ำสูงสุด
รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้แนะนำ AMC และ Non AMC โครงการทาวน์โฮมอาร์เด้น 10 ท่านแรก ที่มีการแนะนำและโอนกรรมสิทธิ์

ได้รับแพ็กเกจที่พัก Toscana 2 คืน ท่านละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,500 บาท

รวมทั้งหมด 10 รางวัล มูลค่ารวม 305,000 บาท

 

10 ท่านแรก มีการแนะนำและโอนกรรมสิทธิ์  มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

วันที่โอนกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกแนะนำ (ผู้ซื้อ)

มูลค่าการแนะนำ (บาท)

1

คุณวิไลพร ลิ้มวัฒนชัย

20-ก.พ.-17

7,690,000

2

คุณเจน คุณประภากร

24-ก.พ.-17

9,900,000

3

คุณกวินทร์ พรพิมลวัฒน์

24-มี.ค.-17

7,690,000

4

คุณพงษ์สันต์ มังคละคุปต์

27-มี.ค.-17

7,750,000

5

คุณกิตติกา กิจตรงศิริ

30-มี.ค.-17

7,690,000

6

คุณนำโชค ทะนัดรัมย์

31-มี.ค.-17

10,850,000

7

คุณนพคุณ จาติกวนิช

27-เม.ย.-17

9,950,000

8

คุณกฤตยา ปฏิบัติ

15-พ.ค.-17

8,350,000

9

คุณสุภาพร อัศวปิยะประสิทธิ์

17-พ.ค.-17

7,350,000

10

คุณอาทิตยา แสนสุขทวี

19-พ.ค.-17

7,350,000

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  • เฉพาะผู้แนะนำ 10 ท่านแรก ที่มีการแนะนำผู้ถูกแนะนำ จองซื้อ ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ก่อน สำหรับโครงการทาวน์โฮมอาร์เด้นที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น
  • ผู้แนะนำที่จะได้รับรางวัล  จะต้องเป็นการแนะนำทาวน์โฮมอาร์เด้นที่ร่วมรายการ 10 หลังแรก ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้แนะนำ  1 ท่าน จะได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้แนะนำ AMC และ Non AMC โครงการบ้านเอโทล 3 ท่านแรก มีมูลค่าการแนะนำรวมสูงสุด ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

ได้รับแพ็กเกจที่พัก Toscana 2 คืน ท่านละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,500 บาท

รวมทั้งหมด 3 รางวัล มูลค่ารวม 91,500 บาท

 

ท่านแรก มีมูลค่าการแนะนำรวมสูงสุด ตลอดระยะเวลาแคมเปญ มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

มูลค่าการแนะนำ (บาท)

1

คุณโชคชัย ดวงจิตร์

9,780,000

2

คุณอรรณพ เทพสาร

8,690,000

3

คุณเอกอนันต์ พงษ์คุ้มภัย

6,190,000

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

  • เฉพาะผู้แนะนำ 3 ท่านแรก ที่มีมูลค่ารวมของการแนะนำรวมสูงสุด ของโครงการบ้านเอโทลที่ร่วมรายการเท่านั้น  โดยจะต้องมีมูลค่าการแนะนำรวมที่ผ่านเงื่อนไขแล้ว เท่ากับหรือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ผู้แนะนำ 3 ท่านแรก ที่มีมูลค่ารวมของการแนะนำรวมสูงสุด จะต้องมีการแนะนำผู้ถูกแนะนำ จองซื้อ ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านเอโทลที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้แนะนำ  1 ท่าน จะได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด