ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท–อีสท์เกต

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

100 %

100%
อัพเดทล่าสุด

5 กันยายน 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

100 %

100%

งานระบบ

100 %

100%

งานสถาปัตยกรรม

100 %

100%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว