ยูนิโอ พระราม 2-ท่าข้าม

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

96 %

96%
อัพเดทล่าสุด

9 พฤศจิกายน 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

100 %

100%

งานระบบ

95 %

95%

งานสถาปัตยกรรม

80 %

80%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว