เวนิโอ สุขุมวิท 10

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

52 %

52%
อัพเดทล่าสุด

9 พฤศจิกายน 2560

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

70 %

70%

งานระบบ

55 %

55%

งานสถาปัตยกรรม

33 %

33%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว