ยูนิโอ รามคำแหง-เสรีไทย

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

93 %

93%
อัพเดทล่าสุด

30 มกราคม 2561

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

90 %

90%

งานระบบ

70 %

70%

งานสถาปัตยกรรม

43 %

43%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว