ยูนิโอ เอช ติวานนท์

ความคืบหน้าโดยรวม

ความคืบหน้าโดยรวม

32 %

32%
อัพเดทล่าสุด

30 มกราคม 2561

บริษัทผู้รับเหมาหลัก

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

36 %

36%

งานระบบ

16 %

16%

งานสถาปัตยกรรม

5 %

5%

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ

100 %

100%

โครงการได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว