คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
"อนันดา" ยังมุ่งมั่นพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ไปพร้อมกับการนำเสนอคำตอบของวิถีชีวิตคนเมืองรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ "อนันดา" สะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยติดสถานีขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่เปิดโครงการแรกในปี พ.ศ. 2550 ความเพียบพร้อมทั้งด้านสไตล์ ความทันสมัย และคุณภาพที่โดดเด่น ในราคาที่เหมาะสมนี้เอง ที่ทำให้ "อนันดา" เป็นผู้พัฒนาโครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบริษัทหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เส้นทางแห่งการเติบโต
2542
2549
2550
2551
2552
2553
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
h1-2542
กรกฎาคม 2542

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

h2-2549
มิถุนายน 2549

เริ่ม ADO

เริ่ม ADO ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Pramerica เพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

h6-2550
พฤศจิกายน 2550

โครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103

h5-2550
ตุลาคม 2550

เปิดจำหน่ายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 5 โครงการไอดิโอ มิกซ์ พหลโยธิน และโครงการไอดีโอ สาทร-ตากสิน

h4-2550
กรกฎาคม 2550

เปิดจำหน่ายคอนโดมิเนียมโครงการแรก

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก ได้แก่ โครงการไอดีโอ ลาดพร้าว 17

h3-2550
มิถุนายน 2550

เริ่ม AD2

เริ่ม AD2 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Pramerica เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดสถานีระบบขนส่งมวลชนระบบราง

h11-2551
พฤศจิกายน 2551

โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารถ

h10-2551
กันยายน 2551

โครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท

h9-2551
กรกฎาคม 2551

โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สาทร

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สาทร

h8-2551
กุมภาพันธ์ 2551

โครงการไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง

h12-2552
กุมภาพันธ์ 2552

โครงการแอชตัน มอร์ฟ 38

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการแอชตัน มอร์ฟ 38

h14-2553
พฤศจิกายน 2553

เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และสิทธิเรียกร้องในหนี้สินทั้งหมดใน AD2 จากกลุ่ม Pramerica

h13-2553
กุมภาพันธ์ 2553

โครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท

h16-2555
ธันวาคม 2555

เสนอขายหุ้นสามัญแก่นักลงทุน

เสนอขายหุ้นสามัญแก่นักลงทุน จำนวน 1,333,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเงินจากการระดมทุนจำนวน 5.6 พันล้านบาท

h15-2555
กุมภาพันธ์ 2555

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยใหม่ ภายใต้ชื่อ "ไอดีโอ โมบิ"

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท

h22-2556
สิงหาคม 2556

โครงการเอลลิโอ เดล เรย์

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการเอลลิโอ เดล เรย์

h21-2556
สิงหาคม 2556

โครงการไอดีโอ วุฒากาศ

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ วุฒากาศ

h20-2556
กรกฎาคม 2556

โครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยในโครงการไอดีโอ สาทร-ท่าพระ

h19-2556
มิถุนายน 2556

เริ่มการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง

เริ่มการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มมิตซุย ฟูโดซัง เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดระบบขนส่งระบบราง โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย จำกัด โดยบริษัทร่วมทุนนี้จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโครงการที่อนันดาเคยพัฒนาขึ้นมา มิตซุย ฟูโดซัง เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาฐานรายได้ โดยในปี 2555 รายงานรายได้ถึง 14,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

h18-2556
มีนาคม 2556

โครงการเอลลิโอ สุขุมวิท 64

เปิดจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยใหม่ ภายใต้ชื่อ "เอลลิโอ" โดยโครงการแรกที่เสนอขายชื่อ เอลลิโอ สุขุมวิท 64

h17-2556
มกราคม 2556

เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และสิทธิเรียกร้องในหนี้สินทั้งหมดใน ADO จากกลุ่ม Pramerica

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.