คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ต้องการติดต่อ
สามารถเลือกผู้รับแจ้งเบาะแสได้มากกว่า 1 ราย
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชานนท์ เรื่องกฤตยา - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัชวาลย์ อุปนิ - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
(เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โปรดระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้)
ไฟล์แนบ
เลือก
ยืนยัน
ยกเลิก
หรือส่งจดหมายแจ้งเบาะแสได้ที่
สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/1 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540