คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ต้องการติดต่อ
สามารถเลือกผู้รับแจ้งเบาะแสได้มากกว่า 1 ราย
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชานนท์ เรื่องกฤตยา - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชัชวาลย์ อุปนิ - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
(เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โปรดระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้)
ไฟล์แนบ
เลือก
ยืนยัน
ยกเลิก
หรือส่งจดหมายแจ้งเบาะแสได้ที่
สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/1 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 10.5
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.