คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

ผู้บริหาร

นายชานนท์
เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติ +
คุณ ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
นายธัญลักษณ์
นันท์ธนาวรสิริ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติ
คุณ เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
นายเสริมศักดิ์
ขวัญพ่วง
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน และเลขานุการบริษัท
ประวัติ
คุณ สันทัด  ณัฎฐากุล
นายสันทัด
ณัฎฐากุล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานควบคุมการผลิต และกรรมการผู้จัดการ – ไอดีโอ และ ไอดีโอ โมบิ
ประวัติ
คุณ วิโรจน์  กัปปิยจรรยา
นายวิโรจน์
กัปปิยจรรยา
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพัฒนาโครงการ
ดร. จอร์น เลสลี่ มิลลาร์
ดร. จอร์น เลสลี่
มิลลาร์
ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนากลยุทธ์
ประวัติ
คุณ เริงชัย อิงคภากร
นายเริงชัย
อิงคภากร
Executive Coach
ประวัติ
คุณ สุเมธ รัตนศรีกูล
นายสุเมธ
รัตนศรีกูล
กรรมการผู้จัดการ – แอชตัน/ไอดีโอ คิว/เอลลิโอ
ประวัติ
ดร. ยง เฉิน เชษฐ์
ดร. ยง เฉิน
เชษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์
และนวัตกรรม
ประวัติ
คุณ คาร์เมน ชัน-แมน แลม
นางคาร์เมน ชัน-แมน
แลม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
ประวัติ
คุณ วาณี พิชเยนทรโยธิน
นางสาววาณี
พิชเยนทรโยธิน
ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ประวัติ
คุณ ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์
ดร. ฐาณิฏา
โขมพัตราภรณ์
Chief of Strategy
ประวัติ
ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา
ดร. ชัยยุทธ
ชุณหะชา
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน
ประวัติ
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.