คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

คณะกรรมการบริหาร

นายชานนท์
เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติ +
คุณ ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
นายธัญลักษณ์
นันท์ธนาวรสิริ
กรรมการบริหาร
ประวัติ
คุณ พัชราวลัย เรืองกฤตยา
นางสาวพัชราวลัย
เรืองกฤตยา
กรรมการบริหาร
ประวัติ
คุณ เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
นายเสริมศักดิ์
ขวัญพ่วง
กรรมการบริหาร
ประวัติ
คุณ วิโรจน์  กัปปิยจรรยา
นายวิโรจน์
กัปปิยจรรยา
กรรมการบริหาร
ประวัติ