คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

คณะกรรมการบริหาร

นายชานนท์
เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติ +
คุณ ธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
นายธัญลักษณ์
นันท์ธนาวรสิริ
กรรมการบริหาร
ประวัติ
คุณ พัชราวลัย เรืองกฤตยา
นางสาวพัชราวลัย
เรืองกฤตยา
กรรมการบริหาร
ประวัติ
คุณ เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
นายเสริมศักดิ์
ขวัญพ่วง
กรรมการบริหาร
ประวัติ
คุณ วิโรจน์  กัปปิยจรรยา
นายวิโรจน์
กัปปิยจรรยา
กรรมการบริหาร
ประวัติ
ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา
ดร. ชัยยุทธ
ชุณหะชา
กรรมการบริหาร
ประวัติ
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.