คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติ +
คุณ นพพร เทพสิทธา
นายนพพร
เทพสิทธา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติ
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติ
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.