คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร. ณรงค์ชัย
อัครเศรณี
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ +
คุณ พูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์
นายพูลศักดิ์
ตันสิทธิพันธ์
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
คุณ วิบูลย์ รัศมีไพศาล
นายวิบูลย์
รัศมีไพศาล
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
คุณ นพพร เทพสิทธา
นายนพพร
เทพสิทธา
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา
นายชานนท์
เรืองกฤตยา
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.