คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN
ข้อมูลที่สำคัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขทะเบียนบริษัท
0107554000119
โทรศัพท์
โทรสาร
(662) 056-2332
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
333,300,000 บาท
ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
3,333,000,000 หุ้น
ราคาพาร์
0.10 บาทต่อหุ้น
START CHAT
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.