คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
ข้อมูลที่สำคัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้งสำนักงานสาขา
ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขทะเบียนบริษัท
0107554000119
โทรศัพท์
โทรสาร
(662) 056-2332
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
333,300,000 บาท
ประเภทของหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
3,333,000,000 หุ้น
ราคาพาร์
0.10 บาทต่อหุ้น
START CHAT