คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
หนังสือถึงผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
วันที่ / เอกสาร
ขนาด
 
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ / เอกสาร
ขนาด
 
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ / เอกสาร
ขนาด
 
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
อื่นๆ
วันที่ / เอกสาร
ขนาด
 
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
7 AUG 2017
Financial Statement
0.18 MB
START CHAT