คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขอย่างยั่งยืน
ได้รับบ้าน คอนโด และบริการที่โดนใจ
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสากล
ในทำเลใกล้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและเป็นองค์กร
ที่ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้ถือหุ้นรายย่อย
img-vision
img-mission
พันธกิจ
ที่อนันดาฯ...เราไตร่ตรอง ตั้งใจพัฒนาบุคลากร
และองค์กรเพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย
และบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
img-mission
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.