“NOW… IT’S TIME TO EXPRESS YOUR SOUL”

IGNITE YOUR SOUL… จุดแพชชั่นในตัวให้ลุกโชนกับ “URBAN SOUL” แคมเปญจาก “Ananda Development” ภายใต้คอนเซปท์ “อยากให้เมืองเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตแบบนั้น” ปลุกจิตวิญญาณคนเมืองให้เป็นอิสระ โชว์พลังและปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อออกไปจนเกิดแรงกระเพื่อม จุดประกายให้คนเมืองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา ให้เป็นเมืองที่เราอยากอยู่

“NOW… IT’S TIME TO EXPRESS YOUR SOUL”

IGNITE YOUR SOUL… จุดแพชชั่นในตัวให้ลุกโชนกับ “URBAN SOUL” แคมเปญจาก “Ananda Development” ภายใต้คอนเซปท์ “อยากให้เมืองเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตแบบนั้น” ปลุกจิตวิญญาณคนเมืองให้เป็นอิสระ โชว์พลังและปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อออกไปจนเกิดแรงกระเพื่อม จุดประกายให้คนเมืองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเมืองของเรา ให้เป็นเมืองที่เราอยากอยู่

“DON’T WAIT UNTIL YOU ARE READY, TAKE ACTION.”

อย่ามัวแต่ถามว่าเมื่อไหร่เมืองของเราจะดีขึ้น หากเรายังไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือทำบางอย่าง เพื่อช่วยพัฒนาเมืองในแบบที่คุณอยากให้เป็น เพราะหากทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อยอดแนวคิด “Urban Living Solutions” ให้เกิดขึ้นได้ ภายใต้คอนเซปต์ “คิด…เพื่อชีวิตคนเมือง” โดยโฟกัสที่ทางออกของปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

“DON’T WAIT UNTIL YOU ARE READY, TAKE ACTION.”

อย่ามัวแต่ถามว่าเมื่อไหร่เมืองของเราจะดีขึ้น หากเรายังไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือทำบางอย่าง เพื่อช่วยพัฒนาเมืองในแบบที่คุณอยากให้เป็น เพราะหากทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า ต่อยอดแนวคิด “Urban Living Solutions” ให้เกิดขึ้นได้ ภายใต้คอนเซปต์ “คิด…เพื่อชีวิตคนเมือง” โดยโฟกัสที่ทางออกของปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

“LIFE ALWAYS HAVE A SOLUTION FOR EVERY PROBLEM.”

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในเมืองล้วนท้าทายให้เราปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ มาแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไม่หยุดนิ่ง และทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนคือโซลูชั่นที่จะสามารถสร้างเมืองที่ดีกว่า แค่ปรับมุมมองการใช้ชีวิตและเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เป็นมิตรกับเมืองยิ่งขึ้น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ก็จะกลายเป็นผนึกกำลังที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราได้

“DON’T BLAME THE WORLD, FIND A SOLUTION.”

“LIFE ALWAYS HAVE A SOLUTION FOR EVERY PROBLEM.”

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในเมืองล้วนท้าทายให้เราปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ มาแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไม่หยุดนิ่ง และทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนคือโซลูชั่นที่จะสามารถสร้างเมืองที่ดีกว่า แค่ปรับมุมมองการใช้ชีวิตและเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เป็นมิตรกับเมืองยิ่งขึ้น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ก็จะกลายเป็นผนึกกำลังที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราได้

“DON’T BLAME THE WORLD, FIND A SOLUTION.”

“TOGETHER WE RUN THE CITY”

พลาสติกที่เราใช้กันอย่างไม่ทันคิด กำลังก่อตัวเป็น “ภูเขาขยะกองโต” ซึ่งมาจากการใช้พลาสติกของคนทั่วโลกที่มากถึง 9,000 ล้านตันต่อปี แม้เราจะบอกว่าพลาสติกบางชนิดนำไปรีไซเคิลได้ แต่ขยะพลาสติกทั่วไปก็ยังคงปลิวว่อนเมือง นั่นก็เพราะการใช้ชีวิตในทุกๆ วันของคนเมืองผูกติดกับพลาสติกจนเราเคยชินกับการใช้แล้วทิ้ง แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ และเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เมืองของเราน่าอยู่ขึ้นได้

“เราทิ้ง เราใช้ แต่เราเลือกได้ที่จะเปลี่ยน”

“TOGETHER WE RUN THE CITY”

พลาสติกที่เราใช้กันอย่างไม่ทันคิด กำลังก่อตัวเป็น “ภูเขาขยะกองโต” ซึ่งมาจากการใช้พลาสติกของคนทั่วโลกที่มากถึง 9,000 ล้านตันต่อปี แม้เราจะบอกว่าพลาสติกบางชนิดนำไปรีไซเคิลได้ แต่ขยะพลาสติกทั่วไปก็ยังคงปลิวว่อนเมือง นั่นก็เพราะการใช้ชีวิตในทุกๆ วันของคนเมืองผูกติดกับพลาสติกจนเราเคยชินกับการใช้แล้วทิ้ง แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดเดิมๆ และเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เมืองของเราน่าอยู่ขึ้นได้

“เราทิ้ง เราใช้ แต่เราเลือกได้ที่จะเปลี่ยน”

RUN YOUR CITY

ร่วมเปลี่ยนเมืองไปพร้อมกัน กับ “RUN YOUR CITY” งานวิ่งครั้งแรกที่จะใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด เพื่อตัด เปลี่ยน และเลิกใช้พลาสติกในทุกๆ ที่ที่สามารถทำได้ และก้าวไปสู่สังคมเมืองไร้พลาสติก “NO PLASTIC RUN” โดยงานนี้อนันดาฯ จับมือกับเว็บไซต์เพื่อคนเมือง Urban Creature และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Trees Project) ซึ่งจะเป็นจุดสตาร์ทให้คนเมืองหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเมืองของเรา ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัว แต่เริ่มต้นที่ตัวเองทีละเล็กละน้อย

RUN YOUR CITY

ร่วมเปลี่ยนเมืองไปพร้อมกัน กับ “RUN YOUR CITY” งานวิ่งครั้งแรกที่จะใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด เพื่อตัด เปลี่ยน และเลิกใช้พลาสติกในทุกๆ ที่ที่สามารถทำได้ และก้าวไปสู่สังคมเมืองไร้พลาสติก “NO PLASTIC RUN” โดยงานนี้อนันดาฯ จับมือกับเว็บไซต์เพื่อคนเมือง Urban Creature และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Trees Project) ซึ่งจะเป็นจุดสตาร์ทให้คนเมืองหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเมืองของเรา ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัว แต่เริ่มต้นที่ตัวเองทีละเล็กละน้อย

BLOG

เคยนับกันไหมว่า ในหนึ่งวันเราสร้างขยะพลาสติกกันคนละกี่ชิ้น เริ่มจากถุงพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วกาแฟ ถาดใส่อาหาร และพลาสติกใช้แล้วทิ้งอีกนับไม่ถ้วน...

“รถจักรยานยนต์” หรือ “รถมอเตอร์ไซค์” ยานพาหนะที่คนไทยนิยมใช้เป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว สามารถลัดเลาะเข้าออกตามซอกซอยได้คล่องตัว...