นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2561

นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2561

เหล่านักวิเคราะห์และนักลงทุนเห็นคุณค่าในการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว ตลอดจนมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความถูกต้องแม่นยำ สร้างความแตกต่างในบริการของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ อันมีเครื่องพิสูจน์จากการได้รับรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2561" 2 ปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย