นักขายอสังหาฯ มืออาชีพ คืออะไร ?

คืออาชีพเสริมทีจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนพิเศษ เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองซื้อโครงการของอนันดาฯและยังสามารถแนะนำเพื่อนให้มาสมัครเป็นนักขายอสังหาฯ มืออาชีพได้เพิ่อรับผลตอบแทนสองต่อ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ต่อที่ 1 เช็คเงินสดสูงสุด 35,000 บาท*

เมื่อแนะนำให้เพื่อนจองซื้อ โครงการอนันดาฯ ที่ร่วมรายการ (สำหรับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ)

ต่อที่ 2 ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท**

เมื่อแนะนำให้เพื่อนมาสมัคร (สำหรับผู้ที่มีมูลค่าการแนะนำสะสมสูงสุด)

สำหรับหัวหน้าทีมที่มีมูลค่าห้องชุดสะสมรวมสูงสุดจากการแนะนำภายในทีม

รายละเอียดผลตอบแทนเพิ่มเติม คลิก

*’** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

คุณสมบัติ

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพียงสนใจด้านการขาย แนะนำบอกต่อ

ขั้นตอนการสมัคร และการลงทะเบียนแนะนำเพื่อรับผลตอบแทน

1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสมัครเป็นนักขายอสังหาฯ มืออาชีพ*

สมัครเป็นนักขายอสังหาฯเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

*สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ลงทะเบียนแนะนำเพื่อนซื้อโครงการ เพื่อรับผลตอบแทน**

ลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการแนะนำจองซื้อและท่านสามารถแนะนำเพื่อนมาสมัครเป็นนักขายอสังหาฯ มืออาชีพเพื่อรับผลตอบแทน 2 ต่อได้โดย ให้ผู้สมัครระบุชื่อของคุณลงในช่องหัวหน้าทีม

หมายเหตุ: การได้รับผลตอบแทนจากการแนะนำเพื่อนซื้อโครงการฯ ก็ต่อเมื่อ สมัครเป็นนักขายอสังหาฯ มืออาชีพแล้ว และลงทะเบียน “แนะนำเพื่อนซื้อโครงการฯ” เรียบร้อยก่อนผู้ถูกแนะนำทำรายการจองเท่านั้น

*’** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

สมัครนักขายอสังหาฯ  มืออาชีพ

ชื่อหัวหน้าทีมสำหรับสะสมคะแนนภายในทีม หากไม่มีสามารถใส่ชื่อตัวเองได้
ท่านเป็นสมาชิก Ananda Member Club หรือไม่
สมาชิก Ananda Member Club คือ
ท่านที่เคยซื้อโครงการทั้งคอนโด และบ้าน
ของบริษัทอนันดาฯ หรือบริษัทฯในเครือ
จากบริษัทอนันดาฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม

หมายเหตุ: สมัครเป็นนักขายอสังหาฯมืออาชีพเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

แนะนำเพื่อนซื้อโครงการ

สำหรับผู้แนะนำ
หัวหน้าทีม คือ ผู้ที่แนะนำท่านให้สมัครนักขายอสังหาฯมืออาชีพ เพื่อรวบรวมสะสมคะแนนให้หัวหน้าทีม และทีมของตนเอง เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หากไม่มีหัวหน้าทีมให้ใส่ชื่อตนเอง และสามารถแนะนำบุคคลอื่นให้ใส่ชื่อท่านเป็นหัวหน้าทีมได้
ท่านเป็นสมาชิก Ananda Member Club หรือไม่
สมาชิก Ananda Member Club คือ
ท่านที่เคยซื้อโครงการทั้งคอนโด และบ้าน
ของบริษัทอนันดาฯ หรือบริษัทฯในเครือ
จากบริษัทอนันดาฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม
สำหรับผู้ถูกแนะนำ / ผู้ซื้อ

หมายเหตุ : การได้รับผลตอบแทนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการกรอกรายละเอียดข้างต้นครบถ้วน และดำเนินการผ่านเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการแนะนำจองซื้อ
กรณีไม่ใช่ลูกบ้านสมาชิก AMC จะไม่สามารถแนะนำตนเองในการจองซื้อได้