คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

เสนอขายที่ดิน

อนันดารับซื้อที่ดิน
"งบซื้อที่ดินมากกว่าหมื่นล้านบาท"

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับซื้อที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับ คอนโด
2
ไร่ขึ้นไป
ในบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน และส่วนต่อขยาย BTS, MRT และ Airport Link (ระยะ 0 – 1 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้า) หรือ ในย่านชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สำหรับ บ้านจัดสรร
10
ไร่ขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สำหรับ เช่า 30 ปี
2 - 3
ไร่ติดถนน
1
ไร่ ในซอย
1
ไร่ ในซอย
ในบริเวณเมืองตามแนว BTS 

(สุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย สาทร อารีย์)
ระเบียบการเสนอขายที่ดิน
1. ข้อมูลของที่ดิน
ผู้เสนอขายจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน เขตเขตของที่ดิน ขนาดเนื้อที่ของที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน ชื่อ-เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เสนอขาย
2. ช่องทางการเสนอขาย
ช่องทางหลัก
Website: https://ananda-broker.appspot.com/login (ส่งง่าย ถึงเร็ว ตลอด 24 ชม.)
ช่องทางอื่นๆ
ไปรษณีย์: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสรรหาที่ดิน เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทฯ มีระบบ Big Data ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และจะพิจารณาตามลำดับ การส่งที่ดินผ่านช่องทางหลัก จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
4. การดำเนินการซื้อ
• บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้น ขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อกับผู้เสนอขายทันทีที่พบประเด็นที่อาจจะทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ
5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. การตัดสิทธิผู้เสนอขาย
หากผู้เสนอขายแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตัดการเสนอขายของผู้เสนอขายท่านนั้นโดยทันที
ลงขาย Online ตลอด 24 ชม.
เจ้าของที่ดิน
ตัวแทน / นายหน้า
เลือกไฟล์ที่ดินของคุณ
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
บาทต่อตารางวา
ไร่
งาน
ตารางวา
Browse your location on map file
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
Browse your title deed file
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
Browse your rawang file
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
ยืนยัน
ยกเลิก

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียน
การเสนอที่ดิน
การแก้ไขข้อมูล