คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

เสนอขายที่ดิน

อนันดารับซื้อที่ดิน
"งบซื้อที่ดินมากกว่าหมื่นล้านบาท"

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับซื้อที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับ คอนโด
2
ไร่ขึ้นไป
ในบริเวณแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน และส่วนต่อขยาย BTS, MRT และ Airport Link (ระยะ 0 – 1 กิโลเมตร จากรถไฟฟ้า) หรือ ในย่านชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สำหรับ บ้านจัดสรร
10
ไร่ขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สำหรับ เช่า 30 ปี
2 - 3
ไร่ติดถนน
1
ไร่ ในซอย
1
ไร่ ในซอย
ในบริเวณเมืองตามแนว BTS 

(สุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย สาทร อารีย์)
ระเบียบการเสนอขายที่ดิน
1. ข้อมูลของที่ดิน
ผู้เสนอขายจะต้องระบุข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน เขตเขตของที่ดิน ขนาดเนื้อที่ของที่ดิน ราคาเสนอขายที่ดิน ชื่อ-เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เสนอขาย
2. ช่องทางการเสนอขาย
ช่องทางหลัก
Website: https://ananda-broker.appspot.com/login (ส่งง่าย ถึงเร็ว ตลอด 24 ชม.)
ช่องทางอื่นๆ
ไปรษณีย์: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสรรหาที่ดิน เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูล
บริษัทฯ มีระบบ Big Data ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่ดิน และจะพิจารณาตามลำดับ การส่งที่ดินผ่านช่องทางหลัก จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
4. การดำเนินการซื้อ
• บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้น ขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อกับผู้เสนอขายทันทีที่พบประเด็นที่อาจจะทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ
5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. การตัดสิทธิผู้เสนอขาย
หากผู้เสนอขายแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตัดการเสนอขายของผู้เสนอขายท่านนั้นโดยทันที
ลงขาย Online ตลอด 24 ชม.
เจ้าของที่ดิน
ตัวแทน / นายหน้า
เลือกไฟล์ที่ดินของคุณ
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
บาทต่อตารางวา
ไร่
งาน
ตารางวา
Browse your location on map file
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
Browse your title deed file
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
Browse your rawang file
โปรดอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 8 MB
ประเภทไฟล์ : gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar.
ยืนยัน
ยกเลิก

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียน
การเสนอที่ดิน
การแก้ไขข้อมูล
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.