คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

Maru 360 BIM Standard

Maru 360 Standard BIM Execution Plan

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการนำกระบวนการทำงานในระบบ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึง กระบวนการก่อสร้างซึ่งกระบวนการนี้ ทำให้ทั้งผู้ออกแบบผู้ร่วมงาน ผู้รับเหมา สามารถสื่อสารได้เข้าใจกันง่ายขึ้น เพราะเห็นเป็นโมเดล 3 มิติชัดเจน ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพและยังคงความสวยงาม ตามที่ผู้ออกแบบจินตนาการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

Maru 360 BIM Standard เป็นคู่มือสำหรับทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ BIM เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจในการทำงานในระบบนี้ เนื่องจาก BIM นั้นมีความซับซ้อนมาก จึงจำเป็นต้องมี กฎ กติกา เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงการ ตลอดจนส่งมอบโมเดลต่อให้ทางผู้รับเหมา นำโมเดลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

BIM

BEP Practical Version

ดาวน์โหลด
BIM

MARU 360 STANDARD BIM EXECUTION PLAN PRE-CON V3.0

ดาวน์โหลด
BIM

MARU 360 STANDARD BIM EXECUTION PLAN BEP CON V1.0

ดาวน์โหลด
BIM

ANANDA FAMILY LIBRARIES V2.0

ดาวน์โหลด
BIM

ANANDA QTO V1.0

ดาวน์โหลด
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.