คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์
EN

บริษัท IDC Thailand ประกาศผู้คว้ารางวัลดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันประจำปี 2561

08 ต.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์
แชร์
FACEBOOK TWITTER EMAIL

วันที่ 25 กันยายน 2018 ณ กรุงเทพมหานคร วันนี้บริษัท IDC ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งปีครั้งที่ 2 ณ งานประกาศผลรางวัล IDC DX Awards 2018 แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีบริษัทกลุ่มมิตรผลเป็นผู้คว้ารางวัลในงานประกาศผลดังกล่าว รางวัล IDC DX รับรององค์กรจนสามารถทรานส์ฟอร์มตนเอง หรือเป็นผู้ “ดิสรัปต์” ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการใช้ระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก นอกจากนี้ยังมี บริษัท SCB Abacus Company Limited ธนาคาร CIMB แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีฯ เอไอเอส และบริษัทอนันดา เดเวลอปเม้นท์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะในด้าน การพลิกผันทางดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง วิสัยทัศน์ข้อมูล การพัฒนาศักยภาพและผู้นำโมเดลด้านการจัดการ ตามลำดับ โดยผู้ชนะรางวัลทั้งหมดนี้ถือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และวัดผลได้โดยเฉพาะในด้านความพยายามในการใช้ระบบดิจิทัลในความสาขาต่างๆทั้งห้าด้าน รวมถึงความชำนาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงตลาด

วันที่ 25 กันยายน 2018 ณ กรุงเทพมหานคร วันนี้บริษัท IDC ได้ประกาศผลผู้ชนะรางวัลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งปีครั้งที่ 2 ณ งานประกาศผลรางวัล IDC DX Awards 2018 แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เวสติน แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีบริษัทกลุ่มมิตรผลเป็นผู้คว้ารางวัลในงานประกาศผลดังกล่าว รางวัล IDC DX รับรององค์กรจนสามารถทรานส์ฟอร์มตนเอง หรือเป็นผู้ “ดิสรัปต์” ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการใช้ระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  นอกจากนี้ยังมี บริษัท SCB Abacus Company Limited ธนาคาร CIMB แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีฯ เอไอเอส และบริษัทอนันดา เดเวลอปเม้นท์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะในด้าน การพลิกผันทางดิจิทัล การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง วิสัยทัศน์ข้อมูล การพัฒนาศักยภาพและผู้นำโมเดลด้านการจัดการ ตามลำดับ โดยผู้ชนะรางวัลทั้งหมดนี้ถือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และวัดผลได้โดยเฉพาะในด้านความพยายามในการใช้ระบบดิจิทัลในความสาขาต่างๆทั้งห้าด้าน รวมถึงความชำนาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงตลาด

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมต่างๆ เราทั้งหลายต่างเล็งเห็นว่ามีจำนวนผู้ประกอบการท้องถิ่นจำนวนมากขึ้นที่เริ่มดำเนินการประยุกต์ทางระบบดิจิทัล เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและความว่องไวที่เพิ่มขึ้น  เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมของประเทศ ดังนั้นเราเชื่อว่า นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะรับรองโปรเจ็คที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงหรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (DX) ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นที่จะยกระดับประเทศไทยจากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิต ไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลที่ส่งเสิรมการขับเคลื่อนการด้านการบริการ ตามที่ นายสุเทพ บังกา (Mr. Sudev Bangah) ผู้บริหาร IDC อาเซียน ได้กล่าวไว้
 
นายสุเทพยังกล่าวเสิรมอีกว่า “เราเชื่อว่าผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศไทย ตระหนักถึงประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล โดยฉพาะอย่างยิ่ง ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางธุรกิจให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นยุคที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาดโอกาสเป็นอยางยิ่ง การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ชนะในโครงการ IDC DX Awards ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง และทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโครงการที่เป็นเลิศต่างๆเหล่านี้จากภาคส่วนอื่นๆที่ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงทางด้านไอทีใดๆ เข้าร่วมด้วยในปีนี้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย”

 
องค์กรที่ชนะ IDC DX Awards ในประเทศในปี 2018 และการริเริ่มการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างโดดเด่นได้แก่

Mitr Phol Group’s Business Revamping Through Digital Transformation named as Digital Transformer of the Year: เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจน้ำตาลและพลังงานชีวภาพ กลุ่มบริษัทมิตรผลได้เริ่มต้นโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยการกำหนดกรอบนโยบายสู่การเป็น “องค์กรระดับโลก” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล อันรวมถึงยุทธศาสตร์ด้านบุคคลากรและเทคโนโลยี ที่จะควบรวมโมเดลธุรกิจด้านการเกษตรแบบครบวงจรไว้บนเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการทางธุรกิจได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งโมบิลิตี้ คลาวด์ บิ๊กดาต้า ออโตเมชัน และไอโอทีได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทาน การซ่อมบำรุงในโรงงาน และสินค้าคงคลัง ที่ครอบคลุมทั้ง 33 โรงงานทั่วโลกภายใต้ 18 บริษัทในกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มมิตรผลสามารถประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังลงไปได้กว่า 12 ล้านบาท ต้นทุนการปรับระบบเป็นดิจิตอลลดลง 84% และความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 90%
 

E-Marketplace Digital Lending Platform of SCB Abacus Company Limited named as Digital Disruptor of the Year: แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลบนอีมาร์เก็ตเพลสของเอสซีบี อบาคัส ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม อันเป็นรากฐานสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับธนาคาร โดยอาศัยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อสร้างโมเดลความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ข้อมูลทางเลือก เช่น คะแนนร้านค้า และรูปแบบการจัดส่ง จากพันธมิตรอีมาร์เก็ตเพลสจะถูกนำมาประมวลผลโดยอัตโนมัติผ่านทางเอพีไอแบบเปิด (Open API) ทำให้เอสซีบี อบาคัสสามารถปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อในรายละเอียดด้านราคา อายุ และกำหนดชำระเงินงวด ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งกระบวนการอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อมีระยะเวลาลดลงจาก 3 วันเหลือเพียง 10 นาที อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายิ่งขึ้น ทางเอสซีบี อบาคัสได้ควบรวมแพลตฟอร์มดังกล่าวกับระบบธนาคารหลัก จึงทำให้สามารถเบิกจ่ายสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติไปยังบัญชีลูกค้าได้ในทันที
 

CIMB Thai’s XLR8 Digital Transformation for Unsecured Loan Process named as Omni-Experience Innovator of the Year: โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน XLR8 ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ช่วยให้ธนาคารเพิ่มช่องทางให้บริการกับลูกค้าผ่านเครื่องมือดิจิทัล โดยลูกค้าธนาคารสามารถสมัครขอสินเชื่อและ บัตรเดบิตผ่านระบบ DSE ที่ให้บริการบนช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงคีออสของธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มต้นการสมัครได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และจบกระบวนการลงได้ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยประสบการณ์ที่ได้รับยังคงมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้หลังการสมัครข้อมูลจะถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานวิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ แล้ว สินเชื่อจะได้รับการอนุมัติภายในเวลา 15 นาที และลูกค้าได้รับเงินกู้เบิกจ่ายเข้าในบัญชีทันที ซึ่งช่วยลดระยะเวลาลงเป็นอันมากจากเดิมที่ใช้เวลาถึง 3-7 วัน
 

Insight Discovery through Customer Online Behaviors/Digital Footprints of Bank of Ayudhya (Krungsri Bank) named as Information Visionary of the Year: ธนาคารกรุงศรีอยุธยาประสบความสำเร็จในการประยุกต์การใช้ข้อมูลปัจจุบันของธนาคาร เข้ากับข้อมูลพฤติกรรมบนโลกสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิก ความชอบ ความสนใจ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของลูกค้า ผ่านโครงการค้นพบข้อมูลเชิงลึกบนพฤติกรรมออนไลน์หรือตัวตนดิจิทัล โดยธนาคารได้พัฒนาแพลตฟอร์มค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่อาศัยเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าอนาไลติกส์และแมชชินเลิร์นนิ่งขึ้นมา และนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มานั้นในกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคล และแคมเปญการตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ธนาคารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวตนดิจิทัลของลูกค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 

Data-Driven Organization Transformation Project of AIS named as Talent Accelerator of the Year: ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้าให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เอไอเอสจึงได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์ (Analytics Center of Excellence หรือ COE) ขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมและหล่อหลอมความเป็นวิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ให้กับพนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาคต่าง ๆ ของเอไอเอส โดยบริษัทได้เปลี่ยนจากเครื่องมือบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์แบบเดิมไปใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์รุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานบิ๊กดาต้าอนาไลติกส์และแมชชินเลิร์นนิ่งมากขึ้นผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและค่ายฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีการฝึกฝนจากกรณีการใช้งานจริงในธุรกิจ เช่น การคาดการณ์อัตราการย้ายค่ายของลูกค้าโทรศัพท์มือถือและบรอดแบนด์ การอัพเซลส์และครอสเซลส์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และการหาลูกค้าใหม่ เป็นต้น โดย ณ ปัจจุบันเอไอเอสมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในส่วนของธุรกิจหลัก ซึ่งมีทักษะด้านบิ๊กดาต้าอนาไลติกส์และแมชชินเลิร์นนิ่งชั้นสูงเป็นจำนวนกว่า 1,000 คนทั่วทั้งองค์กร จากเดิมที่มีเพียง 50 คนเท่านั้นในช่วงเริ่มต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้งานดาต้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้กลายสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจของเอไอเอสไปเสียแล้ว  
 

Ananda Transfer Application of Ananda Development PCL named as Operating Model Master of the Year: บริษัท อนันดา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจแบบดิจิทัล ผ่านการใช้เทคโนโลยีเคลาด์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการด้านการตรวจโอนรับห้องชุด ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Ananda Transfer Application (ATA) ขึ้นมา และด้วยการนำของทีมอินโนเวชั่นและทีมฝ่ายจัดการโครงการ ATA ได้ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการใช้ความสามารถของแมชชินเลิร์นนิ่งผ่านการสั่งและบันทึกรายละเอียดด้วยเสียงเพื่อแปลงมาเป็นข้อความ และการระบุอัตลักษณ์ของข้อบกพร่องด้วยภาพ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของแอพพลิเคชั่นโดยใช้หลักการพิจารณาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย  นอกจากนี้ ATA ได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่คอยเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันส่งผลต่อการบรรลุผลในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยการลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการประสานการซ่อมแซมงาน  อีกทั้ง ลูกค้าของบริษัทยังได้รับประโยชน์จากความชัดเจนและความโปร่งใสผ่านรายงานการตรวจสอบและการซ่อมแซมงานที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างอัตโนมัติด้วยแอพพลิเคชั่นตัวนี้  และภายใน 3 เดือนหลังจากเริ่มพัฒนา บริษัท อนันดาฯ สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการประสานงานซ่อมแซมแล้วกว่า 130 ชั่วโมง และช่วยลดต้นทุนในส่วนของการจัดจ้างคนตรวจกว่า 4 ล้านบาท
 

รางวัล DX Awards จาก IDC จะแบ่งการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้ชนะออกเป็นสองรอบคือ ผู้ชนะภายในประเทศและระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมชิงแต่ละท่านจะถูกประเมินโดยนักวิเคราะห์จาก IDC ทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาคตามกรอบมาตรฐานการประเมินการจัดหมวดหมู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ IDC ผู้ชนะระดับประเทศทุกท่านจะถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมชิงในระดับภูมิภาคด้วย ซึ่งจะถูกตัดสินอีกครั้งโดยคณะกรรมการระดับภูมิภาคอันประกอบไปด้วยนักวิเคราะห์ของ IDC ทั่วโลก รวมถึงผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมและนักวิชาการ

ผู้ชนะทุกท่านจากทั่วเอเชียแปซิฟิคจะรวมตัวกับผู้ชนะจากสิงคโปร์ในค่ำคืนงานกาล่า DX Summit and Digital Transformation Awards (DXa) โดยในงานดังกล่าวจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Digital Transformer of the Year; Digital Disruptor of the Year; DX Leader, Omni-experience Innovator, Talent Accelerator, Information Visionary, and Operating Model Master.    

พิธีประกาศผลรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ JW Marriott สิงคโปร์

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.